ТАХАЛЛУС БУЛГАРИ
Главная Форум Почта
Тахаллус Булгари Амброджо Булгари
XIV век
Амброджо Булгароно
СВЕДЕНИЯ
В миланските "Регистри висконтеи" в актове NN 74 и 75 е изнесено, че дука на Милано през април 1399 г. е бил направил размена на блага с българина Амброджо Булгароно (т.59);
ИСТОЧНИКИ
В создании страниц "Булгари" учавствуют Тагир Булгари, Фаргат Булгари, Рашид Булгари
© Выходит с сентября 2004 года. Tahallus Bulgary. Дизайн Гарай Сабиров